Kritik mot EU:s nya kvoter för djuphavsfisket

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

EU:s ministerråd har beslutat om nya fiskekvoter för djuphavsfisket inom EU och även om man tagit en del positiva beslut som till exempel att helt förbjuda fiske efter hajar (men bifångster av haj är fortfarande tillåtet) finns det två stora saker att kritisera.Den första kritiken rör det faktum att man inte vidtog några åtgärder mot bottentrålning trots dom negativa effekterna trålning har på marina ekosystem och trots att trålning leder till extremt stora bifångster jämfört med till exempel långlinefiske.Den andra kritiken rör det faktum att kvoterna i många fall fortfarande är högre än vad dom vetenskapliga rådgivarna, främst ICES, rekommenderar. Organisationen Oceana har en bra tabell på sin hemsida som visar på skillnaden mellan rådets beslut och ICES rekommendationer. Läser man pressmaterialet från rådsmötet ser man också att kommissionen åtminstone föreslog små minskningar för vissa bestånd men kördes över av ministerrådet i många fall.

Miljö online2

Liknande artiklar