Marint naturskydd ger dåligt skydd för fiskars lekområden

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

En kartläggning av lekplatser för aborre, gädda, gös och mört i delar av den svenska och finska skärgården har gjorts av Fiskeriverkets kustvattenlaboratorium. Som en del i ett forskningsprojekt jämfördes sedan kartmaterialet med placeringen av naturskyddsområden, främst Natura 2000. Undersökningen visade att väldigt liten andel av lekplatserna skyddades av naturskyddsområdena, samt att de inte bidrog till att sammanlänka värdefulla områden.

En förklaring till detta är förstås att Natura 2000 inte utformades i första hand för att skydda fisk. En annan viktig faktor är att områdena placerades för att undvika konflikter med exploateringsintressen, vilket ledde till att viktiga områden som till exempel skyddade grunda vikar i innerskärgården fick ett otillräckligt skydd.

Miljö online2

Liknande artiklar