Naturkatastroferna kostar allt mer och blir allt vanligare

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Kostnaden för naturkatastrofer kostar allt mer och nu har forskare beräknat hur kostnadsutvecklingen sett ut från 80-talet och framåt.

Den streckade kurvan visar den totala kostnaden för skadorna och den heldragna visar hur stor del av kostnaderna som var försäkrade. 

Att kostnaden för katastroferna ökar är knappast särskilt förvånande då klimatförändringarna gör att naturkatastrofer blir allt vanligare, någonting som tydliggörs av grafen nedan.

Miljö online2

Liknande artiklar