Nordisk handlingsplan för att rädda sjöfåglar

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Miljöaktuellt rapporterar att Nordiska rådet har presenterat en ny handlingsplan för att vända dom negativa trenderna för sjöfågelbestånden i Atlanten och Nordsjön.

Handlingplanen är ett svar på att ett flertal miljöorganisationer uppmärksammat regeringarna i de nordiska länderna på en nedåtgående trend för flertalet sjöfåglar i Nordatlanten och Nordsjön.Handlingsplanen baseras på en rapport från en workshop med experter från dom berörda länderna som hölls i Malmö i våras. I rapporten identifieras ett antal hot mot sjöfågelbestånden:

  • Oljespill; fåglar drabbas både av direktkontakt med olja som förstör fjäderdräktens förmåga att skydda mot vatten och kanske också av att få i sig giftiga ämnen från olja som tagits upp av fisk och zooplankton som fåglarna äter.
  • Fiske: många arter är beroende av tillräckliga mängder av små pelagiska fiskarter för att kunna föda upp sina ungar, dessa fiskar är ofta väldigt energirika och därför fiskas dom ofta för att framställa fiskmjöl och -olja.
  • Stigande havsvattentemperaturer: många studier har visat på ett samband mellan högre vattentemperatur och sämre häckningsframgång och vuxenöverlevnad för många sjöfågelarter. Det är möjligt att sambandet beror på att högre vattentemperaturer ger mindre djurplankton och därmed mindre föda för planktonätande fiskar som i sin tur är föda för många sjöfåglar.

Medlemsländernas miljöministrar kommer fatta beslut om hur handlingsplanen ska implementeras på ett möte i mars.

Miljö online2

Liknande artiklar