Nya chocksiffror: Bilarnas utsläpp ökar igen

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Utsläppen från vägtrafiken i Sverige ökar igen. Det visar nya siffror från Trafikverket. Trots en kraftig ökning av antalet ”miljöbilar” och trots bränslesnålare motorer ökade utsläppen under det första halvåret 2010, som en konsekvens av ökad trafikmängd.

Siffrorna visar precis det som många experter varnat för: att den lilla utsläppsminskningen under 2008 och 2009 nästan bara berodde på finanskrisen. När konjunkturen nu vänder upp säljs fler bilar, i en våldsam takt. Att de nya bilarna släpper ut något mindre koldioxid räcker inte.

I tabellen nedan visar Trafikverket hur vägutsläppen väntas ligga kvar på ungefär samma nivå som idag om alliansen får fortsätta med sin nuvarande politik (den röda linjen). Den gröna linjen visar vad som krävs om vi ska klara 2-gradersmålet.

Trafikverket: Trots att fordonen blivit energieffektivare och andelen biobränslen ökat har detta inte räckt för att få utsläppen att minska. Även när vi blickar framåt ser det ut som att beslutade styrmedel bara räcker till att stabilsera utsläppen på nuvarande nivå.

Det är inte ofta som en statlig myndighet så tydligt sågar den egna regeringens politik jäms med fotknölarna. Men så är fallet idag.

Sverige har idag en Miljöminister som anser att vi bör köra mer bil eftersom bilarna i framtiden kommer drivas av el eller biogas. Samtliga expertmyndigheter: Trafikverket, Energimyndigheten och Naturvårdsverket, menar att detta är fullständigt orealistiskt.

Trafikverket har också ett eget recept för hur utsläppen ska minska:

Den egna bilen behöver få en minskad roll som transportmedel och tillgängligheten behöver i större grad lösas genom effektiv kollektivtrafik samt förbättrade möjligheter att gå och cykla.

Miljö online2

Liknande artiklar