Öresundsregionen behöver stora järnvägsinvesteringar

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Charlotte Lindström som varit projektledare för IBU – Öresund har idag presenterat resultatet i sin undersökning av regionens framtid. Hon menar att det behövs stora investeringar för att möta framtidens ökade passagerarantal och nämner bland annat höghastighetståg både från Sveriges och Danmarks sida och väg- och tågtunnlar mellan Helsingborg och Helsingör. 

Miljö online2

Liknande artiklar