Skåne: Vattenprovtagning visar på bekämpningsmedel i samtliga vattendrag

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Länsstyrelsen i Skåne genomförde i somras en serie provtagningar i 10 vattendrag som rinner genom områden med mycket jordbruksmark.

Vattenproverna testades för förekomst av 41 olika ämnen som ingår i bekämpningsmedel och av dessa hittades 26 st i något av proverna. Av 52 prover innehöll 49 st något bekämpningsmedel.

I 18 av proverna överskreds riktvärdet, det vill säga det värde som inte bör överskridas för att undvika skador på organismer, för något ämne (5 olika ämnen förekom i så höga halter). Bildkälla:http://miljoforskning.formas.se/sv/Nummer/September-2006/Innehall/Ovriga-artiklar/Bekampningsmedel-letar-sig-ut-i-backen/

Miljö online2

Liknande artiklar