”Svenskt tågunderhåll sämst i Europa”

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Man får ju bara konstatera att Sverige har det sämst underhållna tågnätet i Europa. Jag menar att vi inte kan ha det så. Vill vi ha en fungerande tågtrafik så måste det också kosta pengar.

Uttalandet kommer från SJ:s VD Jan Forsberg och fälldes under morgonens utfrågning i riksdagens Trafikutskott om tågkaoset. Forsberg är knappast ensam om uppfattningen att det svenska tågnätet är kraftigt underfinansierat. Johnny Nadérus, ombudsman för Seko som organiserar banarbetarna, menar att det krävs minst en miljard i ökade resurser till underhåll.

Tågkaoset är dock inte särskilt förvånande för den som följt med i debatten. Det är finansminister Anders Borg som sitter på pengarna och vad han tycker om tågen framgick redan 2007 i en intervju i Sydsvenskan:

En investering i väg är fyra-fem gånger viktigare än i järnväg. Vi har överinvesterat i järnvägar. Vi måste våga göra en prioritering.

Foto: SJ

Miljö online2

Liknande artiklar