Sverige borde fördubbla sina klimatambitioner

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Ännu en rapport kring behovet av drastiskt minskade utsläpp har kommit, nu från Friends of the Earth International. Rapporten pekar dels på problemet med 2-gradersmålet, och att vi egentligen borde ha jobbat för att hålla oss under 1.5 grader. Samtidigt konstaterar rapporten att vi är långt ifrån att nå även 2-gradersmålet.

Mest intressant med rapporten är kanske att den gör en beräkning på hur mycket varje land behöver minska sina utsläpp. Förutsatt att vi ska få en rättvis fördelning av de utsläppsutrymme som finns kvar, där varje land får lika mycket per person. På 20 år har vi minskat våra utsläpp med 17 % i Sverige, om man räknar väldigt snällt (varför man nu ska göra det). Regeringen vill fördubbla den takten de kommande 10 åren, till en minskning på 2 % per år. Men enligt rapporten från miljöförbundet jordens vänner bör Sverige minska sina utsläpp med 4.5 % per år, med start från i år, om vi vill ta vår del av klimatansvaret.

Rapporten anser också att EU som helhet bör minska sina utsläpp med 60 % till 2020, vilket är dubbelt så mycket som den svenska regeringen förespråkar.

Miljö online2

Liknande artiklar