USA: Obama rättar till ett av Bush’s naturskyddsmisstag

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Obama’s administration gav i förra veckan US Bureau of Land Management (BLM) möjlighet att peka ut vissa offentligt ägda landområden som ”wild lands” och rekommendera att dom skyddas från exploatering. BLM förvaltar nästan 100 miljoner hektar land men har inte haft någon möjlighet att arbeta för att skydda naturvärden inom denna areal sedan 2003 då Bush strök den typen av arbetsuppgifter från myndighetens uppdrag.

Miljö online2

Liknande artiklar