Världshaven allt surare

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Utsläppen av koldioxid leder inte bara till global uppvärmning, en mer okänd effekt som forskare har observerat på senare år är att den ökade halten koldioxid i atmosfären också delvis tas upp av havet, vilket sänker havens ph-värde. En ny rapport från FN kommer fram till att haven blivit 30 % surare sen den industriella revolutionen inleddes.

Detta tros vara en av de viktigare orsakerna till varför korallreven nu dör i så snabb takt, varelser som bor i haven får allt svårare att konstruera sina skal då skalen helt enkelt fräts sönder. Hur surt havet kan bli utan att viktiga arter inte längre kan överleva, och vi därmed förändrar hela det marina ekosystemets struktur i grunden återstår att se, men försurningen är ännu en anledning att snarast möjligt skära ned på våra utsläpp.

Miljö online2

Liknande artiklar