Vattenfall i jättelik fiffelhärva

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Veckans Affärer avslöjar idag statliga Vattenfalls fiffel med utsläppsrätter – som ger företaget flera hundra miljoner utan att utsläppen minskar alls. Utsläppen kan till och med öka av fifflet.

Systemet som gör fusket möjligt kallas CDM – Clean Development Mechanism och går i korthet ut på att stora utsläppare i rika länder kan investera i projekt som minskar utsläppen i fattiga länder, och därmed slippa minska utsläppen på hemmaplan.

På pappret ser det hela bra ut, det spelar ju ingen roll var på jorden utsläppsminskningarna sker. Systemet har också hyllats av den svenska regeringen och är en bärande del i regeringens klimatpolitik.

Problemet är att systemet är närmast omöjligt att kontrollera. Veckans Affärer avslöjar att ett av de kinesiska bolag som Vattenfall samarbetat med i själva verket maximerat sina utsläpp för att tjäna så mycket pengar som möjligt:

Bolaget tjänar nämligen mer på handeln med dessa rätter än på själva framställningen av industrigas. En besvärande omständighet är att produktionen hållits uppe så länge man fått sina utsläppskrediter, men när årets tak nåtts har produktionen dragits ner på sparlåga.

Om denna och andra kemifabriker producerar industrigaser bara för att få sälja utsläppskrediter, så kallade CER (Certified Emissions Reductions), har hela syftet med handeln förfelats. Resultatet kan mycket väl bli att utsläppen ökar i stället för att minska.

Vattenfall släpper ut mer koldioxid än hela Sverige. Företaget ägs av svenska staten och direktiven ges av alliansregeringen.

Miljö online2

Liknande artiklar