Vindkraft – om riksdagsledamöterna själva får välja

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

152 riksdagsledamöter svarade på en enkät utskickad av vindkraftsbolaget O2. Där fick de svara på var de helst ser att sin el kommer ifrån. 81 procent svarade att de vill att deras el kommer från förnyelsebara energikällor. Ingen föredrog el från gas- eller kolkraft. Det tycks som att partifärgen inte spelar någon roll när det kommer till favoritenergikälla, vindkraften är populärast med 30 procent, tätt följd av solkraften som fick 27 procent.

När det kommer till kärnkraft talar dock partimarkören sitt tydliga språk. Av de 9 procent som satte kärnkraften främst är 85 procent moderater och 15 procent folkpartister.

Miljö online2

Liknande artiklar