Vindkraftsförenkling blev veto i det dolda

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Alliansens försök att förenkla vindkraftsetablering har slagit helt fel rapporterar Riksdag & Departement. Enligt de rådande reglerna som Alliansen drivit igenom slipper nya vindkraftsverk prövas enligt plan- och bygglagen förutsatt att kommunen godkänner vindkraftverken.

Istället för förkortade handläggningstider ledde förslaget till längre handläggningar och en högre rättsosäkerhet menar nu flera myndigheter och branschföreträdare. Många kommuner har använt den nya lagen som ett ”tyst veto” genom att inte godkänna nya vindkraftsetableringar och projektörerna har sedan ingen möjlighet att överklaga kommunenes beslut.

Energimyndigheten menar att det tysta vetot använts för att få vindkraftsbolag att ”sockra” sina bud med ekonomiska incitament för kommunerna och enligt deras undersökningar har var femte kommun utpressat vindkraftsbolag på det sättet. Myndigheten vill nu se en översyn av lagen.

Miljö online2

Liknande artiklar