Brasilien har stora visioner för klimatet

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Nyvalda brasilianska presidenten Dilma Rousseff ägnade i sitt öppningstal mycket tid åt att tala om sina klimatambitioner. Hon har tydliga visioner för landet och anser att Brasilien bör vara världsledande vad gäller hållbar ekonomisk utveckling. Rousseff talade även om att det är Brasiliens uppdrag att visa världen att det går att utvecklas utan att förstöra miljön. Vidare lyfte hon att Brasilien idag är världsledande när det gäller miljöteknik och att hon kommer arbeta för att de ska förbli det. Att prioritera sol- och vindkraft, biomassa och skydd av regnskog var andra löften hon gav och att dessa kommer att gälla oavsett hur FN:s klimatmöten fungerar. Internationellt vill hon även att Brasilien ska ställa tuffare krav i förhandlingar.

Härligt att höra visioner för klimatet även om vi också vet att Rousseff vill prioritera utbyggnaden av landets flygplatser samt att stora planer på att bygga mer väg i Amazonas finns. Vi följer dock utvecklingen med stort intresse och hoppas att hon fullföljer sina löften.

Miljö online2

Liknande artiklar