Carlgren erkänner: Har legaliserat farliga kemikalier

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Miljöminister Andreas Carlgren skriver strax innan jul på SvD Brännpunkt om hur han vill minska de farliga kemikalierna i vårt samhälle. ”Farliga gifter och kemikalier ska identifieras, begränsas och fasas ut.” skriver han bland annat. Som ett exempel på kemikalier som kan hota miljön och påverka människor nämner han bland annat flamskyddsmedel som ofta spejas på exempelvis textilier. Carlgren konstaterar själv att medlen är svårnedbrytbara, ansamlas i miljön och kan utgöra hälsorisker.

Problemet är bara att flamskyddsmedel av den typen Carlgren talar om förbjöds redan 2007, efter beslut ifrån den tidigare socialdemokratiska regeringen. Sedan gick det ett par år, och därefter valde Carlgrens egna borgerliga regering att ta bort förbudet. Detta har bland annat uppmärksammats av naturskyddsföreningen, som tror att orsaken till att centern och kristdemokraterna tillåter de här kemikalierna, trots att de inför valet 2006 sade sig vilja minska antalet farliga kemikalier är på grund av påtryckningar ifrån moderaterna.

Nu föreslår alltså alltså Carlgren att det ska tillsättas en utredning för att titta på om kemikalien han själv legaliserade, och själv tror är skadlig borde förbjudas igen. Förhoppningsvis betyder det att diskussionen kring farliga kemikalier inom alliansen håller på att bli mer nyanserad. Vi får se vad utredningen kommer fram till, Supermiljöbloggen kommer följa den här historien med stort intresse.

Miljö online2

Liknande artiklar