Carlgren pressas från alla håll

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Liberala Dagens Nyheters ledarsida riktar nu skarp kritik mot miljöminister Andreas Carlgren (c) för hans hantering av vargjakten:

Det har sagts att politik är att vilja. Men det är också att våga. Man kan välja att följa opinionen eller man kan välja att försöka leda den. Man kan stå upp, rak i ryggen och visa vad man vill. Det är så man som politiker vinner respekt – också hos dem med en annan uppfattning.

Andreas Carlgrens hållning i vargfrågan är ett exempel på motsatsen. En förlust för vargen. Men faktiskt också för politiken.

DN sågar Carlgrens argument om att vargjakten är nyttig för att rena vargstammen från genetiskt defekta djur:

Detta är förstås rent nonsens eftersom det inte görs någon urskiljning på vilka djur som skjuts.

Den 16 januari menade Jan Guillou, skribent i Aftonbladet, att Carlgren till och med ljuger om motiven för vargjakten:

Eftersom Andreas Carlgren omöjligt kan vara så korkad att han trodde på sin egen motivering för vargjakt så finns bara en förklaring. Han ljög.

Carlgrens samtliga argument har nu avfärdats av landets två ledande dagstidningar, av EU-kommissionen och av en rad experter.

Miljö online2

Liknande artiklar