Carlgren: ”Riksrevisionen är dum”

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Riksrevisionen har kritiserat regeringen för att man inte givit något besked om hur man ska göra med de överblivna utsläppsrätterna. Riksrevisionen konstaterar att det finns två alternativ:

Om överskottet av utsläppsrätter […] annulleras kan det svenska klimatmålet anses vara nått. I så fall tas utsläppsrätter bort från marknaden, vilket bidrar till att de globala utsläppen minskar.

Om istället en förstärkning av statens budget ska prioriteras kan hela eller delar av det kommande överskottet säljas och intäkterna kan då användas för att finansiera olika statliga åtaganden.

Miljöminister Andreas Carlgren menade under fredagens debatt i riksdagen att riksrevisionen är ”dum”:

Men, ursäkta, Riksrevisionen är på den här punkten, om jag får säga det, lite dum, för man har på egen hand omformulerat det nationella målet till att just gälla utsläppshandeln.

Carlgren försäkrade under debatten gång på gång att Sverige inte kommer ”hantera överskottet av utsläppsutrymme så att det totala utrymmet ökar”. Men detta är ett högst kryptiskt svar.

Sverige kan naturligtvis sälja sina överblivna utsläppsrätter och hävda att det totala utsläppsutrymmet inte har ökat i förhållande till hur stort det var från början. Däremot kommer de faktiska utsläppen att öka då, eftersom vi ger något annat land möjlighet att köpa det utrymme som vi själva inte använt.

Att Carlgren bäddar för en sådan lösning framgår av följande citat, också från i fredags:

Om vi annullerar eller sparar kommer Danmark att köpa utrymmet från något annat land. Utsläppen påverkas i den delen inte ett dugg.

Miljö online2

Liknande artiklar