Förbifart Stockholm kan komma att stoppas

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Idag ska högsta förvaltningsdomstolen pröva om planerna på att bygga förbifart Stockholm bryter emot miljöbalken. Om de klagande får rätt är det troligt att projektet försenas.

SvD rapporterar att en rad grupper har överklagat regeringens beslut om byggandet av förbifart Stockholm med hänvisning till att bygget bryter emot miljöbalken på en rad punkter. Det handlar om ett tiotal ideella föreningar med naturskyddsföreningen i spetsen som gör motstånd.

”•Vägverket har – i strid med lagen – i ett för tidigt skede av utredningen valt bort alternativa trafiklösningar för att knyta ihop regionen, exempelvis det så kallade kombinationsalternativet, som har ett större inslag av kollektivtrafik.

•Vägverket har, i strid med praxis, räknat lågt på förväntade utsläpp av kvävedioxid och koldioxid från Förbifart Stockholm, och bland annat gjort glädjekalkyler när det gäller den framtida tekniska utvecklingen på bilar. Den beräknade mängden luftföroreningar har, enligt de sökande, varit avgörande för om motorvägsprojektet kunde godkännas.”

Går domstolen på miljövännernas linje kommer hela förberedelsearbetet med förbifart Stockholm att få göras om från början, med andra ord en försening på flera år. Förbifart Stockholm har kantats av frågetecken under flera år, sedan uppdrag granskning visade i sitt program hur beräkningarna som ligger till grund för bygget har överskattat samhällsnyttan med vägen, och underskattat miljöpåverkan.

Miljö online2

Liknande artiklar