Framtidens lastbil – med el som bränsle?

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Just nu pågår arbetet för fullt med att ta fram ny teknik för lastbilar. Projektet Elektriska vägar har fått 4 miljoner kronor av Trafikverket för att utveckla en automatisk robotarm, även kallad strömavtagare. Tanken är att en lastbil ska kunna vara ansluten till elnätet via strömavtagaren när den kör på motorvägen. På så sätt skulle el kunna ersätta bensin och andra fossila bränslen och på så vis skulle fordonstrafiken minska sin påverkan på klimatet. Föraren ska inte märka när fordonet kör om eller svänger av motorvägen, utan strömavtagaren ska lätt kunna kopplas av och på. Till hösten väntas prototypen vara klar och då kommer man att utvärdera projektet och pröva tekniken på en provbana. Andra som investerat pengar i projektet är bland annat Volvo och Scania.

Miljö online2

Liknande artiklar