Kallt och jävligt? Det kan bero på den globala uppvärmningen.

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Den här vinterns kyla och snökaos kan vara svår att få ihop med bilden av en stadigt ökande global temperatur. Det finns visserligen ingen orsak till att det inte skulle vara möjligt att ha både global uppvärmning och kalla vintrar på norra halvklotet men dom exakta mekanismerna bakom detta är inte kända än.

En artikel i New York Times tar upp en teori som går ut på att det reducerade arktiska istäcket leder till att onormalt varm luft bildas över det arktiska havet och stiger uppåt, detta i sin tur pressar ner mer kall polarluft över Europa och Nordamerika. Den onormalt varma luften bildas eftersom ett öppet hav har ett lägre albedo än ett istäckt hav, det absorberar alltså mer solstrålning och sänder därmed ut mer värmestrålning än ett istäckt hav som reflekterar mer solstrålning och därmed är kallare. Gränsen mellan den kalla arktiska luften och den varmare luftmassan i söder kallas polarfronten och den kallare luften från arktis rör sig västerut jämte fronten och förs sedan ner till lägre breddgrader genom vågrörelser i den västgående luftströmmen. Ju större vågorna är desto mer kall luft förs ner och just den här teorin går ut på att den varma luften över det öppna havet skapar en bubbla som gör vågorna större när luftströmmen tvingas passera bubblan. Det är förstås bara en hypotes än så länge men det verkar finnas forskning som stöder den. Det som är mest relevant är förstås att den här hypotesen är ett exempel på en modell som kan förklara hur vi kan ha både kalla vintrar och stigande global temperatur, ett pedagogiskt exempel på hur oförutsägbara återkopplingarna i vädersystemen är.

Miljö online2

Liknande artiklar