Kartläggning: Anders Borg bromskloss i miljöpolitiken

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

När regeringen kritiseras för brister i miljö- och klimatpolitiken är det oftast miljöminister Andreas Carlgren (c) som får agera syndabock. Carlgren ansvarar mycket riktigt för miljöpolitiken men så fort en miljöpolitisk åtgärd kostar pengar är det Anders Borg (m) som har sista ordet.

Sveriges finansminister Anders Borg (m) har de senaste åren systematiskt motarbetat ett antal viktiga klimatsatsningar. Supermiljöbloggen har gått igenom en rad nyckelbeslut där Borg satt sig på tvären:

  • Tågunderhåll. Anders Borg är generellt negativ till satsningar på tåg, vare sig det handlar om underhåll eller investeringar i nya banor. Borg tycker att järnvägsinvesteringar är ”ineffektiva” som klimatåtgärder, att vägar är fem gånger viktigare än järnvägar och att vi satsat för mycket pengar på tågen.
  • Höghastighetståg. Vid ett flertal tillfällen har Anders Borg avfärdat höghastighetståg i Sverige eftersom han tycker det är för dyrt. Borg satsar hellre statens pengar på att bygga ut E22 till en motorväg än att bygga Ostlänken, som skulle kunna länka ihop Norrköping och Linköping med Stockholm.
  • Kilometerskatt. Trots att samtliga riksdagspartier i klimatberedningen år 2008 ställde sig bakom förslaget om en kilometerskatt för tunga lastbilar som ett sätt att minska transportutsläppen, så har förslaget inte genomförts. Även här är Anders Borg motståndare. Under valrörelsen tog Borg i så hårt att han fälldes i Aftonbladets lögndetektor när han våldsamt överdrev kilometerskattens effekter.
  • Bensinskatt. Under valrörelsen menade Borg att höjd bensinskatt med 49 öre litern skulle kosta ”flera tusen jobb”.
  • Vargjakt. Anders Borg är en av pådrivarna när det gäller vargjakten. Under valrörelsen åkte han tillsammans med Fredrik Reinfeldt till Värmland och lovade mer vargjakt vid en eventuell valseger.

Efter Centerpartiets tillbakagång i valet förlorade man infrastrukturfrågorna till Moderaterna. Därmed har Anders Borgs inflytande över Sveriges klimat- och miljöpolitik blivit ännu större.

Miljö online2

Liknande artiklar