Klimatet vs. militären – 1-0 till Kina

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Enligt IPCC, FN:s klimatpanel, är klimatförändringarna ett stort hot mot säkerheten, med tanke på bland annat de konflikter brist på mat och vatten kan leda till. Även USA:s militär menar att klimatförändringarna är ett stort säkerhetshot och därför har USA fördubblat sin budget för att motverka den globala uppvärmningen sedan 2008. Trots detta framsteg fortsätter även budgeten för militära utgifter att öka, fast än den redan är överlägset störst i världen. För varje dollar som spenderades på klimatet spenderades 94 dollar på krig 2008. I år kommer dock förhållandet minskas rejält, 41 dollar till krig för varje dollar till klimatåtgärder.

I Kina har utvecklingen gått betydligt längre. Förhållandet mellan militär- och klimatbudget är avsevärt mindre, deras militära budget är endast en sjättedel av USA:s och de spenderar dubbelt så mycket pengar på klimatsäkerhetsåtgärder. För varje dollar som satsas på klimatet i Kina går 2-3 dollar till militären. Där har omställningen motiverats med att ju mer man satsar på att hindra klimatförändringarna desto mindre framtida säkerhetsrisker. Detta är också något som debatteras i USA, och flera menar att i framtiden kommer förhållandet att fortsätta att minska även där.

Miljö online2

Liknande artiklar