Koldioxidskatt på energiförbrukning på gång i EU

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Inom EU har det under en lång tid diskuterats huruvida man ska beskatta koldioxid från energiförbrukning. Nu är ett förslag på väg att presenteras, erfar Miljö&Utveckling.

Enligt EU:s skattekommissionär, Algirdas Šemeta, kommer förslaget att presenteras under det första halvåret i år.

– Kommissionen arbetar nu med att finjustera utvärderingen av förslaget liksom ett förslagsutkast, sade han när han presenterade förslaget under ett möte i parlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor.

Miljö&Utveckling rapporterar:

Bättre med grön skattUnder ett möte i juni förra året uttryckte flera kommissionärer oro över hur en koldioxidskatt på energikonsumtion skulle påverka exempelvis jordbrukssektorn och hushållen. Dock menar Algirdas Šemeta att större skatteintäkter från gröna skatter kan innebära att man slipper höja skatten på arbete.

Miljö online2

Liknande artiklar