Ny skandal: Rekordmycket pengar till kolkraft

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Nya siffror visar att Världsbanken lånar ut mer pengar än någonsin till kol och andra smutsiga bränslen i fattiga länder. Världsbanken lånade under 2010 ut 6,2 miljarder US-dollar till fossilenergi, en fördubbling mot 2009.

Nästan halva summan gick till ett enda megakolkraftverk i Sydafrika. Sverige, som har stort inflytande i Världsbankens styrelse eftersom vi satsar en stor del av vårt bistånd genom just Världsbanken, har slagits för att Världsbanken ska stötta kolkraftverket.

Ekonomen och biståndsexperten Kenneth Hermele från Forum Syd reder ut den nya statistiken:

Under 2006-2010 har Världsbankens årliga utlåning till fossila bränslen ökat med häpnadsväckande 400%, från 1,5 miljarder till 6.2 miljarder US$. Innevarande år, budgetåret 2009-10, gick hela 4.4 miljarder USD – eller så mycket som 70 procent – till att betala för kolkraft, det smutsigaste av bränslen.

Det argument som Världsbanken och dess ägare (bland andra Sverige) brukar använda för att försvara fossilsatsningarna är att fattiga länder behöver en snabb utbyggnad av energin och inte har råd att tänka på klimatet.

Problemet är att de stora kolkraftverken sällan gynnar de fattigaste. Den amerikanska organisationen Oil Change International har granskat 26 Världsbanksstödda projekt i fattiga länder och funnit att noll procent, inget, hade som huvudsakligt syfte att gynna de fattiga i respektive land.

Världsbankens strategi är alltså dubbelt misslyckad, den förstör klimatet samtidigt som den inte levererar el till de fattigaste. 1,2 miljarder människor väntas fortfarande sakna el år 2030 om Världsbanken får fortsätta med samma strategi.

Miljö online2

Liknande artiklar