Rödgröna överens om utsläppsrätter

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Idag debatterar riksdagen vad som ska hända med de utsläppsrätter som Sverige fått under Kyotoprotokollet. Under protokollet åtog sig Sverige att öka utsläppen med max 4 % jämfört med 1990 års nivåer men eftersom vi istället har minskat utsläppen med ca 10 % har vi fått utsläppsrätter som täcker upp för mellanskillnaden.

Den svenska riksdagen ska nu ta ställning till om man vill sälja dem så att någon annan får släppa ut mer, om vi vill spara dem så att vi slipper minska våra utsläpp i framtiden eller om vi ska annullera dem (göra dem oanvändbara) så att vi skapar riktiga utsläppsminskningar.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är alla överens om att utsläppsrätterna bör annuleras, Fredrik Reinfeldt vill behålla eller sälja dem, Finansminister Anders Borg vill sälja dem och Miljöminister Andreas Carlgren har tidigare sagt att han vill annullera dem men vägrar nu kommentera frågan och har dessutom blivit överkörd av Anders Borg förut.

Sedan tidigare har bland annat Storbritannien beslutat om att annullera sina utsläppsrätter.

Miljö online2

Liknande artiklar