Tunnelbaneskandal i Stockholm

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Stockholmarna kan få vänta i fem år på fler turer och mindre trängsel i tunnelbanan. Upphandlingen av nya 27 nya tunnelbanevagnar har nämligen misslyckats fatalt, rapporterar SvD och Alliansfritt Sverige.

Budgeten för de nya tågen var 2,65 miljarder men efter upphandlingen visade det sig att investeringskostnaderna istället skulle bli hela 4,6 miljarder (!). Budgeten skulle alltså spräckas med 73 procent.

SvD:

–Avbryt upphandlingen och omstarta den snarast med nya förutsättningar och en relevant budget, föreslår därför Göran Gunnarsson (SL:s VD) i ett beslutsförslag till landstingets trafiknämnd som sammanträder i dag.

Om en ny upphandling görs blir de nya tågen försenade med två år, och kan tas i bruk först 2016. En konsekvens blir att trafiken fram till dess inte kan utökas i rusningstid. Förseningen innebär också att det gamla signalsystemet ska hållas igång ytterligare två år.

SL:s styrelseordförande Christer Wennerholm (m) vill idag inte kommentera uppgifterna.

Foto:Christpohe Meneboeuf, Wikimedia Commons.

Miljö online2

Liknande artiklar