Aktieförvaltare: ”Klimathotet förändrar investeringar”

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Att samhället och ekonomin kommer att förändras på grund av att klimatet gör det är inte så konstigt. En ny studie kommer nu att påverka framtidens investeringar. Miljöaktuellt rapporterar:

”Nu börjar stora institutionella investerare att ta hänsyn till hur klimatförändringarna påverkar långsiktiga placeringar. Första AP-fonden har tillsammans med 13 utländska pensionsförvaltare gjort en omfattande studie av hur klimatförändringar påverkar långsiktiga placeringar och analyserat klimatets effekter på portföljavkastning fram till 2030 – med utblick mot 2050.

Överlag konstaterar studien att klimathotet leder till en ökad osäkerhet och risk i den förväntade avkastningen. Det blir helt enkelt mer riskabelt att äga aktier och andra värdepapper. Studien utgår från fyra olika scenarier för framtiden och analyserar hur investeringsportföljen utvecklas för dessa. Scenarierna är starkt beroende på hur politiker på ett nationellt och globalt plan agerar för att möta klimatförändringen.”

I vilken grad denna studien kommer att förändra investeringar vet vi inte idag men Supermiljöbloggen kommer att följa ärendet.

Miljö online2

Liknande artiklar