Alliansen misslyckas med miljömål

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

2010 var året då miljömålet för avfall skulle ha uppnåtts. Minst 35 procent av allt matavfall i slutet av förra året skulle ha återvunnits till biogas eller biogödsel. Men detta mål är långt ifrån uppnått. Sett till Sverige i stort är det endast 20 procent av allt avfall som samlas in, alltså 15 procentenheter lägre än vad målet anger. I Stockholms län är det bara 9 av länets 26 kommuner som överhuvudtaget samlar in avfallet och i Västernorrlands län är det endast en av sex kommuner som tar hand om slängd mat. Att det finns en insamling säger dock ingenting om omfattningen. I Stockholms stad, där efterfrågan på biogas är stor och där Alliansen trots tidigare löften motverkar arbetet, ligger siffran på knappt 8 procent, alltså även det långt ifrån miljömålet. Detta trots att studier visat att det är väldigt energieffektiv att samla in matavfall.

Svenska Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson är mycket kritisk:

– Det är ju ganska pinsamt att se, i Stockholm inte minst, som har misskött den här frågan extremt mycket. Här har man långa köer till biogasmackarna, man får inte fram biogas i rätt mängd. Samtidigt som man skulle kunna få fram jättemycket biogas om man gör som andra kommuner, genom att hantera matavfallet.

Miljö online2

Liknande artiklar