Carlgrens kalldusch: Utsläppen ökar trots fler miljöbilar

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Nya siffror från Trafikverket underkänner fullständigt regeringens strategi för att minska bilarnas utsläpp. Utsläppen från vägtrafiken i Sverige ökade under 2010, trots att allt fler köper bränslesnåla bilar.

Förklaringen är enkel: Den totala trafikmängden ökade med två procent och ”åt upp” hela vinsten av fler miljöbilar.

De nya siffrorna från Trafikverket är dramatiska på flera sätt. Bränsleförbrukningen hos nya personbilar minskade från 6,7 l/100km (164 g CO2/km) 2009 till 6,2 l/100 km (153 g CO2/km1) 2010. Detta är förstås mycket glädjande.

Men det räcker inte på långa vägar för att kompensera för den enorma ökningen av trafiken.

Trafikverket förklarar det hela i den här tabellen:

Utsläppsförändring 2009-2010Bränslesnålare bilar -150 000 ton koldioxidBiodrivmedel -100 000 ton koldioxidTrafikförändring +350 000 ton koldioxidTotalt +100 000 ton

Trafikverket underkänner i sin rapport fullständigt regeringens strategi för minskade utsläpp:

Även när vi blickar framåt ser det ut som att beslutade styrmedel bara räcker till att stabilsera utsläppen på nuvarande nivå. EU- regelverk för koldioxidutsläpp från nya personbilar och lätta lastbilar samt bindande krav på 10 procent förnybar energi inom transportsektorn kommer inte räcka mer än till att kompensera för trafikökningen vare sig i Sverige eller inom EU som helhet.

För miljöminister Andreas Carlgren (C) borde siffrorna komma som en kalldusch. Carlgren menar att trafiken måste öka och att vi måste bygga fler motorvägar. Hittills har denna taktik lett till kraftigt ökade utsläpp.

Transportverket ger också goda råd till regeringen:

Den egna bilen behöver få en minskad roll som transportmedel och tillgängligheten behöver i större grad lösas genom effektiv kollektivtrafik samt förbättrade möjligheter att gå och cykla. Dessutom behöver tillväxten i godstransporter på väg dämpas, genom förbättrad logistik och överflyttning på järnväg och sjöfart.

Nyligen poängterade också KTH i en studie att trafiken måste minska om vi ska kunna nå våra miljömål.

Läs våra tidigare granskningar av regeringens miljöbilspolitik.

Foto: Johannes Jansson, regeringen.

Miljö online2

Liknande artiklar