Dansk vindkraft hästlängder före svensk

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Vindkraften är på frammarsch i hela EU, men Sverige tillhör inte de länder som satsar mest. Nya siffror från EWEA visar att vindkraften nu utgör 5,3 procent av elanvändningen i EU, men bara 2,4 procent i Sverige.

Om inte den svenska politiken förändras väntas den här trenden hålla i sig, vi har tidigare rapporterat om att Sverige kommer ligga långt efter EU även 2020.

Annika Helker Lundström, vd i branschorganisationen Svensk Vindenergi, är kritisk:

”Det är märkligt att Sverige, med sina mycket goda förutsättningar, inte ens har hälften så stor andel vindkraft som EU.”

Bäst i klassen är Danmark, där hela 24 procent av elanvändningen kommer från vindkraft. Därefter kommer Spanien tätt följda av Portugal.

Miljö online2

Liknande artiklar