EU:s koldioxidutsläpp ökade under 2010

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Analytiker från kommersiella företag som bevakar den europeiska marknaden för utsläppsrätter beräknar att EU´s utsläpp av koldioxid ökade med 2 – 4% under 2010 jämfört med 2009. Siffrorna är alltså inte EU´s officiella, dom kommer den 1 april, men dom aktuella företagen har tidigare visat sig vara bra på att bedöma utsläppsnivåer och deras bedömningar anses vara bra indikatorer av dom som har ekonomiska intressen i marknaden för utsläppsrätter.

Skälet till att utsläppen ökar igen är förstås att ekonomin återigen tog fart under 2010 jämfört med lågkonjunkturåret 2009 Även om företagens bedömningar tyder på att utsläppen har ökat något mindre än tillväxten i ekonomin så är sambandet mellan tillväxt och utsläpp av växthusgaser fortfarande starkt och tesen att det det är möjligt att ha tillväxt utan utsläpp är fortfarande inte bevisad.

Miljö online2

Liknande artiklar