Experter: ”Tredubbla vargstammen”

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Spänningen stiger inför eftermiddagens riksdagsdebatt om vargjakten. Idag skriver rovdjursutredningens internationella expertpanel på DN Debatt att vargpopulationen i norden och Karelen skulle behöva tredubblas för att säkra stammens fortlevnad:

Det finns uppskattningsvis mellan 200 och 300 vargar i Skandinavien och mellan 150 och 200 vargar i Finland för närvarande. Därutöver finns det några hundra vargar i ryska Karelen. Det innebär att populationen som helhet knappast överstiger 1 000 individer. Baserat på genetisk kunskap borde populationen bestå av minst 3 000 individer för att på lång sikt ha en evolutionär potential.

Populationen är dessutom som tidigare nämnts kraftigt fragmenterad och lider av inavel i de isolerade delarna. Vår bedömning är att vargpopulationen som helhet, och i synnerhet den skandinaviska delen av populationen, inte är långsiktigt livskraftig för närvarande och därmed inte uppfyller EU:s kriterier för gynnsam bevarandestatus.

Vargdebatten som sker på initiativ av Vänsterpartiet börjar klockan 13, och kan ses live via svt.

Miljö online2

Liknande artiklar