Fisketryck på arktiska fiskbestånd grovt underskattat

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

En ny studie visar att FN’s jordbruksorgan FAO kan ha underskattat hur hårt fisketrycket i Arktis varit de senaste decennierna. Enligt FAO’s statistik, som baseras på officiella siffror från de stater som fiskar i området. fångades ca 12700 ton fisk i området under perioden 1950 – 2006. Den aktuella studien uppskattar att fångsten under samma period uppgick till ca 950000 ton, dvs nästan 75 gånger mer än vad som rapporterats till FAO.

Studien, som publicerats i tidskriften ”Polar biology”, använder sig av källor som dokumenterar eller uppskattar fångsterna i det icke-industriella fisket i regionen, uppgifter som inte rapporterats till FAO, och kommer därmed fram till en betydligt högre siffra. Uppskattningar av hur hårt fisketrycket har varit tidigare är viktiga när man ska slå fast någon slags referensnivå för bestånden och därmed hur mycket man får fiska. De nya siffrorna ändrar bilden av Arktis som ett relativt orört ekosystem, och påverkar därmed också hur hårt området bör fiskas. Fisket i Arktis antas öka i takt med att området blir mer lättillgängligt när uppvärmningen av området leder till större isfria områden. Om man inte tar hänsyn till det fiske som faktiskt redan sker i området riskerar man att köra över lokalbefolkningen och dessutom skapa ett ohållbart fisketryck när man ska bestämma hur mycket fisk som ska tilldelas det industriella fisket.

Sverige är sedan början av året ordförande i Arktiska rådet, som bland annat har som uppgift att bevara den biologiska mångfalden i Arktis. Om regeringen kommer att agera i frågan återstår att se.

Miljö online2

Liknande artiklar