FN: Grön omställning ger högre tillväxt

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

FN:s miljöprogram presenterade nyligen en rapport som hävdar att en omställning till en grön ekonomi inte bara ger oss ett mer hållbart klimat utan även en högre ekonomisk tillväxt.

I klimatförhandlingarna har väst lovat att få fram 100 miljarder dollar per år för att hjälpa fattigare länder, vilket är mindre än en tiondel av vad rapporten menar skulle behövas. Å andra sidan påpekar rapporten att om världens länder bara tog bort subventionerna på fossila bränslen och lade dessa pengar på grön omställning istället så vore halva finansieringen löst i ett svep.

Investeringar på två procent av världens samlade BNP skulle enligt FN krävas för att säkra omställningen. Detta skulle i sig föra med sig en ökning av världens per capita-inkomster jämfört med dagens ekonomiska system och en minskning av vårt ekologiska fotavtryck med omkring 50 % till år 2050. FN:s utsläppsmål är dock relativt lågt satt, deras mål är att stabilisera växthusgaserna i atmosfären på 450 ppm, vilket bara ger strax över 50 % chans att klara tvågradersmålet. Vill vi ha bättre odds krävs större investeringar.

Samtidigt visar en annan studie att om EU skulle höja sina klimatmål till 30 % till år 2020 skulle detta innebära en ökning av EU:s BNP med 0,6 % per år och skapa sex miljoner nya jobb fram till år 2020. Alla forskare är dock inte lika optimistiska, vilket supermiljöbloggen skrivit tidigare om.

Miljö online2

Liknande artiklar