Fördubblat oljepris inom månader

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Nomura Securities varnar för att konflikterna i Nordafrika kan leda till kraftigt ökande oljepriser inom kort tid. När organisationen jämför situationen i Nordafrika med den under gulfkriget kommer man fram till att de två har många likheter och att vi därför har ett oljepris på upp emot 220 dollar fatet att vänta oss. Priset ligger i dagsläget på 112 dollar fatet och innan finanskrisen 2008 var det som högst 147 dollar.

Nomura identifierar tre steg under Gulfkriget som drev upp oljepriset. Under det första steget ökade priset på råolja med 20 % och Nomura menar att det går att jämföra med ökningen på 13 % som vi sett efter att oroligheterna i bla. Libyen inleddes. Under Gulfkrigets andra fas ökade sedan priserna med 130 % på två månader och Nomura menar att ökningen kan bli än högre idag eftersom att det finns en spekulationsmarknad som inte existerade på samma sätt för tjugo år sedan.

Redan nu har flera oljebolag valt att helt avbryta sin verksamhet i Libyen och bland annat har allt verksamhet vid oljefältet El-Sharara stoppats. Enligt industrikällor står det fältet för 13 % av Libyens hela oljeproduktion. Oljeproduktionen i Libyen ligger nu på en fjärdedel av vad den normalt brukar ligga på.

Saudiarabien har redan sagt att de är villiga att öka sin oljeproduktion för att kompensera för eventuella bortfall från Nordafrika men inflytelserika Forbes blogg påpekar att Wikileaks-dokument indikerar att Saudiarabien kan ha överdrivit sina oljereserver med så mycket som 40 %. Om konflikterna i Libyen och övriga Nordafrika trappas upp och läckorna har rätt angående Saudiarabien kan vi i framtiden komma att se oljepriser som till och med överstiger 220 dollar fatet. Någonting som mycket väl kan stoppa den ekonomiska återhämtningen och trigga en ny ekonomisk kris.

Miljö online2

Liknande artiklar