Försäljningsras för biogasbilar

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Andelen miljöbilar som säljs i Sverige minskar. Av det totala antalet sålda bilar i januari uppgick miljöbilarna till 31,4 procent medan andelen var hela 36,2 procent förra året.

Det säljs visserligen fler miljöbilar i antal jämfört med förra året, men det är en klen tröst eftersom också miljöbilarna släpper ut koldioxid, bara lite mindre än de vanliga bilarna.

Inte nog med det. Försäljningen av biogas- och elbilar, de renaste bilarna, har sjunkit kraftigt jämfört med januari förra året. Under januari såldes till exempel bara 250 biogasbilar, mot 556 i januari förra året.

Dessa siffror är mycket problematiska för regeringen och inte minst miljöminister Andreas Carlgren (C), som menar att biltrafiken måste öka. Carlgren ser inga problem med stora motorvägsbyggen som Förbifart Stockholm eftersom vägen byggs för just el- och biogasbilar. Denna utgångspunkt ter sig alltmer orealistisk. Vi har tidigare avslöjat att regeringens egen expertmyndighet bara förutspår att någon enstaka procent av bilarna i Sverige 2020 kommer att drivas av el eller biogas om nuvarande politik fortgår.

Siffrorna ligger istället väl i linje med slutsatserna i fordonsforskaren Jonas Åkermans avhandling som vi uppmärksammade tidigare idag. Åkermans studie säger bland annat att bättre fordonsteknik och nya bränslen är nödvändigt, men inte tillräcklig för att uppnå målet om en global uppvärmning om max 2 grader.

Foto: Statoil

Miljö online2

Liknande artiklar