Fossilfri värld 2050? Fullt möjligt

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Idag står fossila bränslen som olja, naturgas och kol för 80 procent av den globala energiförsörjning medan endast 20 procent kommer från kärnkraft och förnybara energikällor. Detta till trots rapporterar nu även WWF, Världsnaturfonden, att det går att fasa ut både fossila energislag och kärnkraft till år 2050. Och detta trots en växande befolkning, ökade behov indom transportsektorn och industrin.

Den enskilt viktigaste åtgärden för att nå målet är att inte slösa med energin och helt enkelt energieffektivisera. Men också ekonomiska satsningar är nödvändiga. Generalsekreteraren Håkan Wirtén:

– Genom att satsa på nya effektiva tekniska lösningar och energismarta åtgärder i bostäder, i industrin och i våra transporter kan vi starta omställningen som också gynnar gröna jobb.

Miljö online2

Liknande artiklar