Jägarna vill skjuta lo

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Tidigast imorgon fattar Naturvårdsverket beslut om hur det blir mer årets licensjakt på lo. Riksdagen har fattat beslut om att det ska finnas minst 1250 individer i Sverige, vilket motsvarar 250 lodjursfamiljer. Men det är inte säkert att det blir någon jakt. Susanna Löfgren, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket:

De senaste åren har tilldelningen varit hög därför att vi ville få ner lodjursstammen inom renskötselområdet till den nivå som riksdagen angett. Vi kan inte fortsätta med samma jakttryck om vi ska klara riksdagens beslut om att lodjursstammen tillfälligt får variera ned till 250 familjegrupper, men inte gå lägre.

Jägareförbundet uppmanar nu sina medlemmar att söka med ljus och lykta efter lodjur för att det ska bli någon jakt:

Det blir ingen jakt på lodjur över huvud taget om inventeringarna inte kan visa att lodjursstammen har mer än 250 föryngringar i landet. Trots bristfälliga inventeringar kommer vi nu precis upp till just det antalet. Men en heltäckande rapportering under helgen kan lotilldelningen påverkas kraftigt. Det är därför av största vikt att så många som möjligt omedelbart ringer in observationer av främst familjegrupper av lodjur.

Naturskyddsförningen är däremot kritiska. Mikael Karlsson, ordförande:

Jag hoppas att Naturvårdsverket fattar beslutet att inte tillåta någon licensjakt på lo 2011. Det finns inget utrymme för sådan jakt med tanke på att lodjuren blir allt färre i landet.

Miljö online2

Liknande artiklar