KemI varnar – kadmiumhalten i gödsel för hög

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Kemikalieinspektionen släppte i slutet av januari en ny rapport om hur kadmiumintaget i Sverige ser ut och resultaten manar till handling.

Redan idag har stora delar Sveriges befolkning kadmiumhalter som är över vad som kan tolereras. Upp till 30 % av icke-rökande kvinnor har kadmiumhalter i blodet som försätter dem i risk för ökad benskörhet och upp till 6 % hade nivåer som var skadliga för njurarna. Bland rökare var motsvarande siffror upp till 70 respektive 20 %.

Personer med diabetes, som har järnbrist och de som röker tar upp kadmium i högre grad än andra och därför är de av vikt för dessa grupper att kadmiumexponeringen minskar.

Rapporten kommer fram till att den tillåtna kadmiumhalten i dagens gödsel är nästan tio gånger högre än vad KemI tycker är rimligt för att man ska kunna få till stånd en nödvändig minskning i de svenska jordarna. Tidigare fanns det en punktskatt på kadmium i handelsgödsel men denna avskaffades av Alliansen vid årsskiftet 2009/2010.

Miljö online2

Liknande artiklar