Matpriserna på nya rekordnivåer

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Världsmarknadspriserna på mat fortsatte upp för den sjunde månaden i rad i Januari, och slog därmed sitt eget prisrekord ifrån månaden innan.

Abdolreza Abbassian, expert hos FN:s livsmedelsorgan FAO säger att de höga priserna troligen kommer bestå de kommande månaderna. Redan för ett par månader sen varnade FN för att de höga matpriserna nu innebär risk för instabilitet och oroligheter, vilket också har inträffat i en rad länder. De höga matpriserna är bland annat en av de underliggande orsakerna till upprorsvågen i arabvärlden.

Miljö online2

Liknande artiklar