NASA-expert: ”Polerna kan bryta samman detta sekel”

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Istäckena vid nord- och sydpolen kan komma att bryta samma redan detta sekel. Därmed kan havsnivån stiga flera meter. Det är slutsatserna i en ny artikel av klimatexperterna James E Hansen och Makiku Sato.

Artikelförfattarna menar att jorden är på vippen att få uppleva ett ”albedo-omslag”, vilket innebär att en mycket liten ytterligare uppvärmning i global medeltemperatur räcker för att orsaka en oproportionerligt stor temperaturhöjning vid polerna.

Att sätta mål som tillåter en tvågradig höjning av jordens medeltemperatur är enligt författarna dåraktigt och en beställning av katastrofen. Artikeln är publicerad på Framtidsverkets hemsida:

[…] Istäckenas sammanbrott, är icke-linjär och drivs på av återkopplingar. Om uppvärmningen når en nivå som framtvingar istäckenas sammanbrott kommer havshöjningens takt att bero på hur stor fördubblingstiden för massförlusten i istäckena är. Satellitdata som mäter gravitationen är förenliga med en fördubblingstid på 10 år eller mindre, även om dessa data ännu är för få för säkra slutsatser. Detta innebär att det finns risk för flera meters havshöjning innevarande sekel. Det allt tydligare omslaget till accelererande massförlust i istäckena stöder vår slutsats att jordens temperatur åter har nått upp till den högsta temperaturen under holocen, eller ännu högre.

James E. Hansen är chef för NASA Goddard Institute for Space Studies och Makiko Sato är verksam vid Columbia University Earth Institute i New York.

Hansen tillhör dock inte dem som menar att allt är kört. Det är enligt Hansen förmodligen möjligt att stoppa klimatförändringarna men då krävs att:

1) alla kolkraftverk läggs ner i jämn takt (linjärt) från nu till år 20302) mänskligheten nöjer sig med att utvinna den konventionella oljan och gasen, dvs avstår från utvinning ur oljesand och oljeskiffer, eller på stora djup, eller i hittills orörda områden3) koldioxidhalten i atmosfären sänks genom omfattande trädplantering.

Miljö online2

Liknande artiklar