Ny svensk rapport: Gratis parkeringsplatser stor miljöbov

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

En ny rapport från VTI som heter ”Parkering – politik, åtgärder och konsekvenser för stadstrafik” har tittat på hur parkeringsplatsers priser påverkar människors val. Resultatet är att gratis eller billiga parkeringsplatser leder till att fler tar bilen. Rapportförfattarna har dessutom hittat bevis för att parkeringskostnaderna inte är marknadsmässiga utan att de smygsubventioneras via högre hyror, lägre löner och högre fastighetskostnader vilket gör att det är svårt för konsumentera att se parkeringarnas verkliga kostnader.

Forskarnas slutsats är att parkeringsplatserna bör föras över till en riktig marknad och få marknadsmässiga priser.

Rapporten finns tillgänglig här.

Miljö online2

Liknande artiklar