Regeringen sänker skatten på smutsigt diesel

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Idag beslutades det i riksdagens skatteutskott att skatten på så kallat Europadiesel ska sänkas – trots att Transportstyrelsen säger att detta kommer leda till ökade utsläpp.

Det är de två moderata ledamöterna Lars Beckman och Ann-Britt Åsebol som kommit med förslaget. Tidigare har skatten på Europadiesel (producerad utomlands) varit högre än det svenskproducerade MK1-diesel. Detta beror delvis på att MK1-diesel ger lägre halter av aromatiska kolväten som vid förbränningen ger upphov till hälsovådliga partikelutsläpp. Dessutom ger MK1-diesel lägre koldioxidutsläpp för vissa typer av fordon.

Regeringen får nu skarp kritik, både från oppositionen och från myndighetshåll.

– En ökad användning av europadiesel innebär högre utsläpp av hälsovådliga partiklar som dagens fordonspark inte kan hantera. Den enda vinsten är lägre dieselpriser, men det går helt på tvärs mot regeringens tidigare höjningar av dieselskatten av klimatskäl, säger Helena Leander (MP) i ett pressmeddelande.

Även Transportstyrelsen – regeringens egen myndighet – har avrått från att ta detta beslut:

Om man tittar på dieselanvändningen, går fortfarande cirka tre fjärdedelar till dessa otillräckligt renade fordon. Det tar tid att ställa om fordonsparken till sådana som renar utsläppen så pass bra att skillnaden mellan Mk 1-diesel och Europadiesel är försumbar.

Miljö online2

Liknande artiklar