Regeringens klimatpolitik kritieras – igen!

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Det är inte lätt att vara regeringen just nu. När det kommer till klimatpolitiken tycks mycket sväva i osäkerhet. Riksrevisionen, den instans som ska granska riksdagens förehavanden, kommer nu med ytterligare kritik mot regeringens klimatpolitik. Den här gången handlar det om vad regeringens köp av utsläppsrätter egentligen kostar och hur mycket de faktiskt bidrar till de utsläppsminskningar som måste göras.

Det är med 20 miljoner ton Sveriges utsläpp måste minskas med till år 2020 jämfört med år 1990. För att lyckas med detta ska en tredjedel av minskningarna komma från köp av utsläppskrediter i andra länder. Det betyder att Sverige ska satsa pengar utomlands på klimatåtgärder, vilket är en metod som alliansen har lyft fram istället för att satsa pengar här hemma.

Graferna nedan visar tydligt hur stor osäkerhet det faktiskt råder gällande vad minskningarna kostar och vilka minskningar köp av utsläppsrätter faktiskt leder till. Vi låter bilderna tala för sig själva.

Graf 1 i blått. Två scenarion för kostnaden för utsläppsminskningarna. Det kan alltså kosta mellan 670 miljoner och 10 miljarder kronor. Graf 2 i rött. Två scenarion för effekten av utsläppsrätterna. Det kan alltså bli en minskning mellan 6,7 miljoner och 100 miljoner ton.

Miljö online2

Liknande artiklar