Skatt på handelsgödsel kan vara på väg tillbaka

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Vid årsskiftet 2009/2010 avskaffade Alliansregeringen skatten på handelsgödsel och punkskatten på kadmium i handelsgödsel. Beslutet möttes av kraftig kritik från bland annat Naturskyddsföreningen och Kemikalieinspektionen eftersom beslutet beräknades öka utsläppen av växthusgasen lustgas, öka övergödningen samt öka mängden kadmium i maten. Kadmium är en tungmetall påverkar fertiliteten negativt, är cancerframkallande, kan ge njurbesvär och benskörhet. Efter beslutet varnade många experter för att vi i Sverige nu skulle få hälsovådliga kadmiumnivåer i maten.

Skatten på handelsgödsel och kadmium verkar nu vara på väg tillbaka efter att de Rödgröna partierna fått oväntat stöd från Sverigedemokraterna i frågan. Folkpartiet lovade innan valet att man skulle införa skatten igen om det var så att avskaffandet av skatten ledde till en ökad gödselanvändning. Enligt Jordbruksverket beräknar själva att användningen ökat men Folkpartiet svarar på twitter att de inte vill se ett återinförande av skatten trots deras tidigare löfte.

Miljö online2

Liknande artiklar