Succé för solkraft – men inte i Sverige

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

En dryg femtedel av all ny elinstallation i EU 2010 var solel. Det är mer än all ny kolkraft, kärnkraft, oljekraft och vattenkraft tillsammans.

Detta framgår av en ny rapport från EWEA – den europeiska vindkraftsorganisationen. Branschorganisationen Svensk solenergi skriver om den kraftiga utbyggnaden:

Under året installerades 12 GW solceller bara i Europa. Det är nästan tre gånger så mycket som 2009 (4,2 GW). Mer än en femtedel, 21,7 procent, av alla nya elinstallationer i EU år 2010 avsåg solel.

Att solelen har ökat beror på att kostnaden för solceller har sjunkit samtidigt som energi- och råoljepriserna har stigit. Det är en pålitlig energikälla som ingår i fler och fler nationella energiplaneringsstrategier, säger Andrew Machirant, vice ordförande i Svensk Solenergi.

I Sverige är användningen av solceller mycket blygsam, främst beroende på avsaknaden av ett långsiktigt stödsystem.

Miljö online2

Liknande artiklar