Vattenfalls koldoftande supervinst: 30 miljarder

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Det statliga energiföretaget Vattenfall gjorde år 2010 en vinst på hela 30 miljarder kronor. Av bokslutet för 2010 framgår att Vattenfalls satsningar på fossilenergi ökat under året. Nu utgör fossilenergi mer än halva Vattenfalls totala energiportfölj (se diagram och siffror nedan).

Vattenfall har under många år kritiserats hårt för sina stora satsningar på brunkol och kärnkraft i en rad europeiska länder. Under året beslutade man som en följd av detta att tona ner sin gröna profil och bli mer ärlig i sin kommunikation. Framsidan på Vattenfalls årsrapport pryds dock av en vindkraftspart, trots att vindkraft står för mindre än 2 procent av Vattenfalls energiportfölj.

Att finansmarknadsminister Peter Norman (M) övertagit ansvaret för företaget från närinsminister Maud Olofsson (C) tycks inte spela någon större roll. Vattenfall fortsätter att storsatsa på fossilenergi. Vattenfall föreslår nu en aktieutdelning till staten på 6,5 miljarder kronor.

Vattenfalls energiportfölj 2010

Energiportföljen 2009 (i Terawattimmar)Vatten 33,9Kärnkraft 41,5Fossil 80,4Vind 1,7Biobränslen 1,4Totalt 158,9

Energiportföljen 2010 (i Terawattimmar)Vatten 35,4Kärnkraft 43,5Fossilkraft 89,7Vindkraft 2,2Biobränsle 1,5Totalt 172,5

Foto från Vattenfalls hemsida.

Miljö online2

Liknande artiklar