Carlgren firar internationella skogsåret – driver på för ökade utsläpp

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

2011 har av FN utnämnts till det internationella skogsåret. Som EU:s största skogsland betyder detta en hel del för Sverige, och miljöminister Carlgren vill gärna visa upp Sverige från sin bästa skogssida. Vad som är mindre känt är att han bakom stängda förhandlingsdörrar driver på för ökade utsläpp inom skogssektorn.

Sverige är idag EU:s största skogsland och skogen utgör en stor del av vår ekonomi. Hela 122 miljarder generar export av skog- och skogsindustriprodukter, vilket utgör 11,2% av det totala exportvaruvärdet.

Carlgren tar därför tillfället i akt att prata gott om vår skog.

Vad som är mindre känt är att han i FN:s klimatförhandlingar aktivt har drivit på för ökade utsläpp inom just skogssektorn.

Det är i den delen av förhandlingarna som har att göra med hur man beräknar utsläpp i skog som Carlgren har fått kritik. Istället för att jämföra utsläppen med ett referensår (så som man gör med alla andra utsläpp inom klimatförhandlingarna) vill Carlgren att utsläppen ska jämföras med en projekterad referenslinje som är satt som en prognos på framtida utsläpp.

Detta kan leda till att referenslinjen sätts godtyckligt, vilket i sig kan resultera i ökade utsläpp och ett överdrivet stort uttag av utsläppskrediter.

FN rankar Carlgrens förslag som ett av de största hoten mot ett ambitiöst framtida klimatavtal, och om förslaget går igenom kommer de globala utsläppen att öka med ofantliga 800 miljoner ton koldioxid årligen.

Vi frågar igen: Är det så här du vill ”bygga broar mellan fattiga och rika länder”, Carlgren?

Miljö online2

Liknande artiklar