Centerledningen splittrad kring kärnkraften

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Kärnkraftsdebatten går het just nu, och hela vägen upp i regeringen finns det olika syn på hur man ska hantera katastrofen i Japan. Centerns partiledare Maud Olofsson och miljöminister Andreas Carlgren har de senaste dagarna presenterat helt olika bilder av den svenska kärnkraftssäkerheten, och vilka lärdomar man bör dra av fallet Fukushima.

I en intervju i Rapport den 14 mars sa Maud Olofsson ”Jag tror att det är väldigt viktigt att inte bara när vi har såna här olyckor rusar ut och säger att; nu har vi en extra kontroll”. Hon betonade också den höga säkerheten på svenska kärnkraftverk, och att inga kärnkraftverk får öppna utan att ha klarat säkerhetskraven.

Men bara två dagar senare går Andreas Carlgren ut och säger raka motsatsen.

”Regeringen avser att utvidga Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) pågående särskilda säkerhetsuppdrag till att omfatta en genomlysning av den svenska kärnsäkerheten och det nationella säkerhetsarbetet utifrån erfarenheterna i Japan.” skriver man i miljödepartementets pressmeddelande. Den ökade kontrollen är alltså ett direkt svar på händelserna i Japan.

Frågan är om regeringen helt har bytt inställning under de två dagarna, eller om Maud Olofsson har blivit överkörd. Det är nog en fråga vi inte kommer att få svar på.

Miljö online2

Liknande artiklar